Μελετες

Εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά

διαδικασια

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας για νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης καθώς και καθοδήγηση για όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύνταξη αυτών, καθώς και άρτια καθοδήγηση όσον αφορά την μελλοντική εκμετάλλευση (συμφέρουσες καλλιέργειες κ.α.).

  • Τι είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα για νέους αγρότες/σχέδια βελτίωσης;
  • Γιατί να γίνει κάποιος νέος αγρότης/να καταθέσει φάκελο για σχέδιο βελτίωσης;
  • Πώς μπορεί γίνει κάποιος νέος αγρότης;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για όλες τις προϋποθέσεις αλλά και τα οφέλη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εφαρμογη

  • Κατοικίες
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Βιομηχανικοί χώροι
  • Χώροι εστίασης
  • Εξωτερικοί χώροι