Τρωκτικοκτονα

Για επαγγελματική & οικιακή χρήση

Σήμερα τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική και επαληθεύσιμη καταπολέμηση των τρωκτικών. Τρωκτικά που προκαλούν ζημιές στα κτίσματα, μεταφέρουν και μεταδίδουν θανατηφόρες ασθένειες και συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά, ως προς τον άνθρωπο, για την εξασφάλιση τροφής. Επιπροσθέτως προκαλούν φθορές τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα, όσο και στους εξοπλισμούς.

Τρωκτικτόνα ονομάζονται τα δολώματα τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετικά σημεία ώστε να φαγωθούν από ποντικούς και αρουραίους. Κάθε δολωματική μπουκιά περιέχει την προσελκυστική ουσία, άρωμα και την δραστική (φάρμακο) που καταπολεμά τα τρωκτικά.
Συμβουλευτείτε μας και επιλέξτε ανάμεσα στην μεγάλη γκάμα προϊόντων μας την καλύτερη για εσάς λύση.